Bất hiếu là gì? Những điều cần biết về tội bất hiếu

Kiến thức 11/03/2024 10:41:39

Trong Phật giáo, bất hiếu là một trong những tội lớn nhận quả báo nặng nề mà chúng ta cần tránh. Vậy bất hiếu là gì? Nguyên nhân gây nên sự bất hiếu là gì? Cách sám hối tội bất hiếu trong quá khứ như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một cách chi tiết đến bạn đọc về trọng tội bất hiếu này.
685 lượt xem 0 Bình luận
685 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Chánh Pháp PDF

Kiến thức Phật giáo 21/06/2024 15:27:36

Kinh Nhân Quả Ba Đời PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 12/06/2024 11:36:08

Kinh Nhân Quả Ba Đời PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 12-06-2024 11:36:08

Kinh Nhân Quả Ba Đời (因果三世經), còn được gọi là Kinh Nhân Quả, là một bộ kinh Phật giáo thuộc hệ thống Đại thừa, đề cập đến luật nhân quả và sự luân hồi trong ba kiếp: quá khứ, hiện tại và tương lai.
109 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Ngũ Bách Danh PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 12/06/2024 11:06:44

Kinh Pháp Bảo Đàn PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 11/06/2024 17:01:15

Kinh Pháp Bảo Đàn PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 11-06-2024 17:01:15

Kinh Pháp Bảo Đàn (zh. 法寶壇經) là một bộ ngữ lục, 1 quyển, do Lục Tổ Huệ Năng thuyết, nên còn gọi là Lục Tổ đàn kinh (六祖壇經). Lúc Lục Tổ Huệ Năng ở chùa Bảo Lâm, Tào Khê có Thứ sử Thiều Châu là Vi Cừ thỉnh Tổ vào chùa Đại Phạm để diễn giảng pháp Ma-ha-bát-nhã-ba-la-mật.
37 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 11/06/2024 16:27:53

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 11-06-2024 16:27:53

Kinh Thập Thiện (十善業道經, Shíshènyèdàojīng), còn được gọi là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, là một bộ kinh Phật giáo đề cập đến mười nghiệp lành (thập thiện) mà con người cần tu tập để tránh xa những điều ác và hướng đến cuộc sống an lạc, hạnh phúc.
39 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Vạn Phật PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 11/06/2024 16:07:05

Kinh Vạn Phật PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 11-06-2024 16:07:05

Kinh Vạn Phật (佛說萬佛名經, Phật Thuyết Vạn Phật Danh Kinh) là một bộ kinh Đại thừa quan trọng, thuộc hệ thống kinh điển Phật giáo Bắc Tông. Kinh do Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng tại Nalanda, Ấn Độ, và được ghi chép bởi Tôn giả Ananda.
37 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Kim Quang Minh PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 10/06/2024 10:53:08

Kinh Kim Quang Minh PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 10-06-2024 10:53:08

Kinh Kim Quang Minh là một bộ kinh quan trọng và sâu sắc, chứa đựng nhiều giáo lý quý báu về Phật tính, giới pháp, tu tập và hộ quốc. Kinh là nguồn hướng dẫn và nguồn cảm hứng cho những ai muốn tu tập Phật giáo Đại thừa và đạt được giác ngộ.
56 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Lăng Già PDF đầy đủ trọn bộ

Kiến thức Phật giáo 10/06/2024 09:58:18

Kinh Lăng Già PDF đầy đủ trọn bộ

Kiến thức Phật giáo 10-06-2024 09:58:18

Kinh Lăng Già (Laṅkāvatāra Sūtra) là một bộ kinh Đại thừa quan trọng, được xem là một trong những bộ kinh có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tư tưởng Phật giáo. Kinh gồm 10 quyển, ghi chép những lời dạy của Đức Phật về bản chất tâm thức, hiện thực và con đường giác ngộ.
29 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Tứ Niệm Xứ PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 10/06/2024 09:49:12

Kinh Tứ Niệm Xứ PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 10-06-2024 09:49:12

Kinh Tứ Niệm Xứ (Pali: Satipaṭṭhāna Sutta; tiếng Việt: Kinh Quán Thực Tứ Niệm Xứ) là một bài kinh quan trọng trong Phật giáo, thuộc Trung Bộ Kinh điển Pali. Kinh do Đức Phật giảng cho các Tỳ kheo tại thôn Kammàssadhamma, xứ Kuru (nay là thủ đô Delhi của Ấn Độ).
57 lượt xem 0 Bình luận

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới PDF trọn bộ đầy đủ

Kiến thức Phật giáo 10/06/2024 09:33:16