Làm gì để sửa phước?

Làm gì để sửa phước?

01/12/2023

Trả lời: "Phước Huệ, Song Tu" là hai phương pháp căn bản mà người học Phật cần thực hành trong cuộc sống thường nhật. Trong thời quá khứ, Đức...
86 lượt xem 0 Bình luận

Bệnh tật có phải do nghiệp kiếp trước?

Bệnh tật có phải do nghiệp kiếp trước?

27/11/2023

Trả lời: Bệnh hay bệnh tật được hiểu là quá trình cơ thể hoạt động không bình thường. Có rất nhiều nguyên nhân sinh ra bệnh nhưng có thể chia...
69 lượt xem 0 Bình luận

Người thông minh liệu có cần tinh tấn?

Người thông minh liệu có cần tinh tấn?

24/11/2023

Trả lời:  Theo lời Phật dạy, chữ "Tinh" là tinh chuyên, thuần khiết không pha tạp. Chữ "Tấn" là tiến tới, không thoái lui. Chúng ta có thể hiểu đơn...
148 lượt xem 0 Bình luận

'Tôn sư trọng đạo’ đang bị mai một trong xã hội ngày nay?


Tụng kinh, niệm Phật khác nhau ở điểm gì? 

Tụng kinh, niệm Phật khác nhau ở điểm gì? 

17/11/2023

Người Phật tử nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật cũng chưa thể gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm...
232 lượt xem 0 Bình luận

Vì sao chúng ta lại bị bệnh, có liên quan gì đến luật nhân quả hay không?

Người đời thật khó hiểu cứ điều xui rủi đến lại đổ tại ông trời

Người bị bạo lực lại đi bạo lực người khác có phải gánh nghiệp hay không?

Lên chùa cầu duyên: Nên hay không nên? Cần lưu ý gì?

Gieo bạo lực, gặp quả gì?: Hiểu rõ được điều này để đời không uổng phí

Khẩu xà tâm Phật: Người thật sự có tâm Phật liệu có "khẩu xà"?

Luôn nhìn thấy lỗi ở người khác nhưng khó có thể thấy lỗi của mình?

Người phụ đẹp thường không được hạnh phúc có phải là "hồng nhan bạc phận" không?

Làm mai mối đứng đầu "4 cái ngu ở đời", trong Phật giáo điều này liệu có đúng?