Thẻ ghi lưu trữ: Bản tin Bchannel – An Viên 24H

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 19.01.2024

Bản tin 24h 20/01/2024 10:23:06

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 19.01.2024

Bản tin 24h 20-01-2024 10:23:06

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 19.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: Phật giáo địa phương tổng kết Phật sự năm 2023; Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX - GHPGVN; Những nội dung nổi bật về đất tôn giáo trong luật đất đai (sửa đổi).
728 lượt xem 0 Bình luận

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 18.01.2024

Bản tin 24h 19/01/2024 09:02:02

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 18.01.2024

Bản tin 24h 19-01-2024 09:02:02

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 18.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: Nhà nước được thu hồi đất để xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo; Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị ABCP lần thứ 13.
724 lượt xem 0 Bình luận

Khai mạc Hội nghị Phật giáo Châu Á vì Hoà bình (ABCP) lần thứ 12

Tin Phật sự 18/01/2024 14:39:18

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 17.01.2024

Bản tin 24h 18/01/2024 10:17:01

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 17.01.2024

Bản tin 24h 18-01-2024 10:17:01

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 17.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: Khai mạc Hội nghị Phật giáo Châu Á vì Hoà bình (ABCP) lần thứ 12; Uỷ ban MTTQ VN TP tri ân tấm gương tiêu biểu năm 2023; Kỷ niệm 26 năm Đạo tràng Pháp hoa miền Bắc.
667 lượt xem 0 Bình luận

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 16.01.2024

Bản tin 24h 17/01/2024 09:44:01

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 16.01.2024

Bản tin 24h 17-01-2024 09:44:01

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 16.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: Phân ban Ni Giới T.Ư - Tạo đà Phát triển cho các Phật sự; Long An: Đồng hành với công tác giữ gìn ANTT; Dấu ấn về Tăng sự - Pháp chế - Kiểm soát - Thông tin truyền thông của GHPGVN trong năm 2023.
784 lượt xem 0 Bình luận

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 15.01.2024

Bản tin 24h 16/01/2024 10:59:02

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 15.01.2024

Bản tin 24h 16-01-2024 10:59:02

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 15.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: Quốc hội khoá XV họp phiên bất thường lần thứ 5; Các ban, viện trung ương giáo hội tổng kết Phật sự; GHPGVN năm 2023 - Đẩy mạnh công tác quản lý hành chính.
386 lượt xem 0 Bình luận

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 13.01.2024

Bản tin 24h 15/01/2024 11:50:42

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 13.01.2024

Bản tin 24h 15-01-2024 11:50:42

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 13.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: Cụm tin tổng kết tôn giáo; Học viện Phật giáo hướng về ngày Phật thành đạo; Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo.
430 lượt xem 0 Bình luận

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 12.01.2024

Bản tin 24h 13/01/2024 12:07:02

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 12.01.2024

Bản tin 24h 13-01-2024 12:07:02

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 12.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: Ban TTXH và KTTC TƯGH - Bước chuyển mình vũng chắc năm mới; Một năm hoạt động nỗ lực của ban HDPT và TTXH TƯGH; Tủ sách 10k tại chùa.
177 lượt xem 0 Bình luận

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 11.01.2024

Bản tin 24h 12/01/2024 09:57:44

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 11.01.2024

Bản tin 24h 12-01-2024 09:57:44

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 10.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: Ban hành Nghị định thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Phân ban GĐPT trung ương tổng kết Phật sự 2023.
349 lượt xem 0 Bình luận

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 10.01.2024

Bản tin 24h 11/01/2024 09:55:35

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 10.01.2024

Bản tin 24h 11-01-2024 09:55:35

Bản tin Bchannel – An Viên 24H 10.01.2024 cùng một số nội dung chính đáng chú ý trong ngày: TP.HCM: Đoàn Giáo hội Tăng già Nepal thăm Học viện PGVN; Hà Nội: Phật giáo đồng hành giữ gìn ANTT tại cơ sở; 20 năm đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.
540 lượt xem 0 Bình luận