Thẻ ghi lưu trữ: Chùa Phúc Sơn

Trang nghiêm khánh thành chùa tháp Phúc Sơn (Bắc Giang)

Đặc biệt 18/12/2023 11:29:29

Linh thiêng Lễ an vị tượng Phật ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Bắc Giang

Đặc biệt 15/12/2023 22:25:40

Cận cảnh Bảo tháp Phúc Sơn rực sáng chờ thời khắc linh thiêng

Đặc biệt 15/12/2023 20:20:35

Gấp rút chuẩn bị Lễ khai quang an vị Tôn tượng Phật ngọc Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đặc biệt 15/12/2023 18:52:16

Vì sao chọn chùa Phúc Sơn là nơi an vị tượng Phật ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đặc biệt 13/12/2023 17:35:11

Chùa Phúc Sơn - nơi tượng Phật ngọc Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông an vị

Đặc biệt 13/12/2023 08:44:30

Lễ khai quang an vị tôn tượng Phật ngọc Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Phúc Sơn, Bắc Giang

Đặc biệt 11/12/2023 17:14:34