Thẻ ghi lưu trữ: Hòa thượng Thích Thọ Lạc

Ý nghĩa bữa cơm gia đình theo góc nhìn Phật giáo

Ứng dụng 05/02/2024 15:49:11

Tái hiện lịch sử 2000 năm chùa Yên Phú bằng âm nhạc

Đặc biệt 17/12/2023 20:35:42

Chùa Yên Phú trang nghiêm cử hành Lễ cung rước Đức Thánh Mẫu - Sư bà Phương Dung

Đặc biệt 17/12/2023 15:31:25

Hòa thượng Thích Thọ Lạc: 30 năm trụ trì và trùng hưng chùa Yên Phú

Đặc biệt 15/12/2023 11:11:03