Thẻ ghi lưu trữ: Sư bà Phương Dung

Chùa Yên Phú trang nghiêm cử hành Lễ cung rước Đức Thánh Mẫu - Sư bà Phương Dung

Đặc biệt 17/12/2023 15:31:25

Chùa Yên Phú - Ngôi cổ tự 2000 năm linh thiêng

Đặc biệt 15/12/2023 08:33:31

Sư bà Phương Dung - nhà tu hành gắn đạo với đời

Đặc biệt 14/12/2023 11:06:28

Tượng niệm 30 năm Đệ nhất Pháp Chủ Thích Đức Nhuận viên tịch

Đặc biệt 13/12/2023 09:12:45

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tưởng niệm 2000 năm Sư bà Phương Dung với Đạo pháp và Dân tộc”

Đặc biệt 12/12/2023 14:15:48

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tưởng niệm 2000 năm Sư bà Phương Dung với Đạo pháp và Dân tộc”

Đặc biệt 12-12-2023 14:15:48

Ngày 17/12/2023 (nhằm ngày 05/11 Quý Mão), chùa Yên Phú (Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Yên Phú 2000 năm vọng về" trong khuôn khổ Lễ Tưởng niệm 2000 năm Sư bà Phương Dung với Đạo pháp và Dân tộc.
1457 lượt xem 0 Bình luận

Đặc sắc Lễ Tưởng niệm 2000 năm sư bà Phương Dung với Đạo pháp và Dân tộc

Đặc biệt 11/12/2023 17:08:13