Thẻ ghi lưu trữ: kinh pháp hoa

Kinh pháp hoa là gì? Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa

Kiến thức 23/01/2024 14:25:55

Kinh pháp hoa là gì? Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa

Kiến thức 23-01-2024 14:25:55

Kinh Pháp Hoa bộ kinh Đại thừa Phật giáo, được xem là một trong 20 Thánh thư phương Đông theo đánh giá của các học giả phương Tây. Việc tụng niệm và hành trì kinh này được Phật tử thực hiện một cách sâu sắc và kiên nhẫn.
464 lượt xem 0 Bình luận

Ý nghĩa đặc biệt kinh Pháp Hoa đối với người tu hành

Kiến thức 23/01/2024 14:19:26

Cách tụng kinh pháp hoa tại nhà chi tiết

Ứng dụng 23/01/2024 11:24:10

Cách tụng kinh pháp hoa tại nhà chi tiết

Ứng dụng 23-01-2024 11:24:10

Tụng kinh Pháp Hoa tại nhà là một hoạt động tâm linh có ý nghĩa sâu sắc. Trong truyền thống Phật giáo, Pháp Hoa là một trong những bộ kinh quan trọng nhất, và việc tụng kinh này mang lại nhiều lợi ích tâm linh cho người tu hành.
214 lượt xem 0 Bình luận