Kinh pháp hoa là gì? Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa

23/01/2024 14:25:55 381 lượt xem

Kinh Pháp Hoa bộ kinh Đại thừa Phật giáo, được xem là một trong 20 Thánh thư phương Đông theo đánh giá của các học giả phương Tây. Việc tụng niệm và hành trì kinh này được Phật tử thực hiện một cách sâu sắc và kiên nhẫn.

Kinh Pháp Hoa là gì?

Kinh Pháp Hoa, hay còn gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thuộc hệ thống Kinh tạng Đại Thừa Phật giáo, có sự phổ biến rộng rãi trong nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Theo truyền thống, kinh Pháp Hoa được cho là được Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng trên đỉnh núi Linh Thứu trước khi nhập Bàn Niết – bàn, đánh dấu chặng đường cuối cùng trong sự nghiệp hoằng hóa chúng sinh (ngũ thời giáo): Hoa Nghiêm, A – hàm, Phương Quảng, Bát Nhã, Pháp Hoa – Niết Bàn (theo quan niệm của Thiên Thai Tông).

Kinh pháp hoa là gì_ Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa đề cập đến nhiều quan điểm của Phật giáo Bắc Tông và có ảnh hưởng đáng kể đối với nhiều tông phái khác của Đại Thừa như Thiên Thai tông, Thiền tông, Phật giáo Nichiren. Kinh này được dịch sang nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh,… Các bản dịch thường dựa trên bản dịch từ tiếng Phạn của Cưu – ma -la – thập với những biến đổi nhỏ. Bản dịch tiếng Việt phổ biến nhất là của Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trong tiếng Phạn, kinh Pháp Hoa có tên là Saddharmapundarika Sutra, được dịch ra tiếng Hán bởi nhiều dịch giả với nhiều bản khác nhau. Hiện nay, vẫn còn lưu truyền 3 bản, bao gồm:

 • Chánh Pháp Hoa Kinh – dịch bởi Trúc Pháp Hộ trong thời Tây Tấn, niên hiệu Vĩnh Khang, tại Đôn Hoàng, với 10 quyển.
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – dịch bởi Cưu – ma – la – thập trong thời Diêu Tần, niên hiệu Hoằng Thủy và Long An (khoáng 396 – 397 Tây lịch) tại Trường An, với 7 quyển mở rộng thành 8 quyển.
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – dịch bởi Xà – na và Cấp – đa trong thời Tùy, niên hiệu Nhân Thọ (khoảng 601 Tây lịch), tại chùa Đại Hưng Thiên, với 7 quyển.

Kinh pháp hoa là gì_ Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa (2)

Trong quá trình dịch từ Hán văn ra Việt Văn, có 4 bản dịch nổi bật bao gồm:

 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Đàm Trung Còn dịch, xuất bản năm 1936, nổi bật với sự hòa hợp giữa bản Hán văn của Cưu – ma – la – thập và bản Pháp văn của Eugene Burnouf.
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, xuất bản năm 1948, dựa trên bản Hán văn của Cư – ma -la- thập.
 • Pháp Hoa Huyền Nghĩa do Mai Thọ dịch, xuất bản năm 1964, sử dụng nhiều nguồn Hán văn và Pháp văn để dịch.
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Diễn Giải Lục do Hòa thượng Thích Trí Nghiêm dịch, xuất bản vào năm 1970, dựa trên nguyên bản chữ Hán và chú giải của Đại sư Thái Hư.

Ngôn ngữ, cấu trúc và nội dung kinh Pháp Hoa

Ngôn ngữ, cấu trúc của kinh Pháp Hoa

Ngôn ngữ của kinh Pháp Hoa được sử dụng để truyền đạt mục tiêu không phải là những sự kiện bề ngoài mà là những sự thật ẩn chứa bên trong. Đó là ngôn ngữ mang tính biểu tượng, có thể được mô tả như là ngôn ngữ biểu tượng.

Kinh pháp hoa là gì_ Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa (3)

Cấu trúc của kinh Pháp Hoa được tổ chức theo hình thức chương và hồi. Kinh toàn bộ được chia thành 7 quyển, 28 phẩm như sau:

 1. Phẩm Tựa
 2. Phẩm Phương Tiện
 3. Phẩm Thí Dụ
 4. Phẩm Tín Giải
 5. Phẩm Dược Thảo Dụ
 6. Phẩm Thụ Ký
 7. Phẩm Hóa Thành Dụ
 8. Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Ký
 9. Phẩm Học Vô Học Thụ Ký
 10. Phẩm Pháp Sư
 11. Phẩm Hiện Bảo Tháp
 12. Phẩm Đề Bà Đạt Đa
 13. Phẩm Trì
 14. Phẩm An Lạc Hạnh
 15. Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất
 16. Phẩm Như Lai Thọ Lượng
 17. Phẩm Phân Biệt Công Đức
 18. Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
 19. Phẩm Công Đức Pháp Sư
 20. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát
 21. Phẩm Như Lai Thần Lực
 22. Phẩm Chúc Lũy
 23. Phẩm Dược Vương Bồ Tát
 24. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát
 25. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát
 26. Phẩm Đà La Ni
 27. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự
 28. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Kinh pháp hoa là gì_ Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa (4)

Nội dung kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa được giới thiệu qua hai phương diện quan trọng:

Giới thiệu thông qua chủ đề “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”: Phẩm Tựa tóm tắt về bản thể của vũ trụ pháp giới. Các phẩm từ 2 đến 10 khám phá Phật tri thức, phẩm 11 thể hiện tri kiến Phật; từ phẩm 12 đến 22 là việc hiểu sâu hơn về tri kiến Phật, và phẩm từ 23 đến 28 là quá trình nhập mình vào tri kiến Phật.

Giới thiệu thông qua khái niệm về Tích môn và Bản môn của tông Thiên Khai: Kinh Pháp Hoa được phân thành hai phần quan trọng:

Phần Tích môn: Tích môn là phần giảng về những dấu tích của Đức Phật, bao gồm việc sinh ra, lớn lên, xuất gia, thành đạo, nhập diệt, và truyền bá giáo lý giải thoát khổ ở thế gian. Các phần trong kinh nói về thuyết pháp tại núi Linh Thứu thuộc về Tích môn, hay còn gọi là Chân lý tương đối.

Phần Bản môn: Bản môn là nền tảng cơ bản của Tích môn, đại diện cho việc Đức Phật đã trở thành Phật qua nhiều kiếp. Phật tồn tại suốt thời gian và không gian. Lý giải của Bản môn là tuyệt đối, và thông qua giáo lý Bản môn, mọi chúng sinh đều được giải thoát vì họ đều có tướng Phật. Điều này là đặc trưng quan trọng của kinh Pháp Hoa.

Kinh pháp hoa là gì_ Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa (5)

Vai trò của kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa được coi là “vua của các kinh,” đồng thời nổi bật với khả năng dung hợp và chấp nhận mọi bộ phái trong đạo Phật, điều này làm nổi bật kinh Pháp Hoa trong hệ thống kinh điển Đại Thừa.

Trong lịch sử Đại thừa Phật giáo, đặc biệt là khi xuất hiện, thường có sự chỉ trích đối với Phật giáo Tiểu thừa. Sự chê bai từ người theo Đại thừa thường đổ vào những người theo Tiểu thừa, được gọi là “Tiêu nha bại chủng.” Họ được miêu tả là những người chỉ nhận lãnh hạt giống từ bi, trí tuệ, giải thoát và an lạc từ Phật mà không phát triển, làm cho những hạt giống này không thể trở thành điều tích cực cho nhân loại.

Kinh pháp hoa là gì_ Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa (6)

Kinh Pháp Hoa đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn sự đổ vỡ của các trường phái Phật giáo. Nó không chỉ đặt lại giá trị của mọi hình thức tu tập, mà còn tôn trọng giá trị của tâm thức hướng thiện, hướng thượng đối với mọi chúng sinh. Sự tồn tại của Đức Phật được xem là vĩnh cửu, và mọi hiện tượng dưới con mắt người giác ngộ được coi là biểu hiện của chân lý. Tư tưởng này là nền tảng cho triết lý Đại Thừa và con đường thực hành của những người theo đạo Bồ-tát.

Với đường lối dung hòa và tư tưởng phóng khoáng siêu thoát, kinh Pháp Hoa đã đạt được mục tiêu của mình: khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Sự tôn thờ và phổ biến rộng rãi của kinh này cho thấy vai trò lớn lao của nó trong Phật giáo Đại Thừa.

Kinh pháp hoa là gì_ Nội dung và vai trò Kinh Pháp Hoa (7)

Tổng hợp lại, thông tin trên đây cung cấp những điểm quan trọng về kinh Pháp Hoa, hy vọng nó sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho bạn trong tìm hiểu về Phật pháp. Để có thêm thông tin chi tiết về Đại Thừa Phật giáo, bạn có thể truy cập website bchannel.vn.

9 lượt thích 0 bình luận

Trả lời

Tin liên quan

Phật Di Lặc là ai? Hoá thân và ý nghĩa hình tượng Phật Di Lặc

Kiến thức Phật giáo 22/02/2024 07:02:54

Phật Di Lặc là ai? Hoá thân và ý nghĩa hình tượng Phật Di Lặc

Kiến thức Phật giáo 22-02-2024 07:02:54

Theo kinh điển Phật giáo và truyền thuyết kể lại thì Phật Di Lặc là vị Phật kế thừa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Di Lặc đạt giác ngộ, giáo hóa chúng sinh, chứng ngộ thành Phật. Bồ Tát Di Lặc sẽ giáng sinh trong 30.000 năm nữa theo năm cõi trời Đâu-suất khi Phật Pháp trên cõi Diêm phù đề bị lãng quên.
498 lượt xem 0 Bình luận

10 loại thịt Đức Phật cấm ăn là gì? Ý nghĩa quan trọng việc ăn chay

Kiến thức 25/01/2024 17:23:19

10 loại thịt Đức Phật cấm ăn là gì? Ý nghĩa quan trọng việc ăn chay

Kiến thức 25-01-2024 17:23:19

Ăn chay được nhiều người áp dụng, đặc biệt là các Phật tử tu hành để nuôi dưỡng lòng từ bi chúng sanh, tâm hồn thanh lọc và cải thiện sức khỏe. Vậy khi ăn chay có 10 loại thịt Đức Phật cấm ăn là gì? Ý nghĩa của việc ăn chay ra sao? Xin mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về việc ăn chay.
195 lượt xem 0 Bình luận

Ngày Phật nhập Niết Bàn là ngày nào? Ý nghĩa 

Kiến thức 25/01/2024 17:15:33

Ngày Phật nhập Niết Bàn là ngày nào? Ý nghĩa 

Kiến thức 25-01-2024 17:15:33

Có thể nhiều người chưa biết rõ Đức Phật nhập Niết bàn ngày nào và ý nghĩa ra sao? Nơi Đức Phật nhập Niết bàn là ở đâu? Hiểu rõ những kiến thức này sẽ giúp ích cho quá trình tu tập của mỗi người. Xin mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây về ngày nhập Niết bàn của Đức Phật.
149 lượt xem 0 Bình luận

Ý nghĩa đặc biệt kinh Pháp Hoa đối với người tu hành

Kiến thức 23/01/2024 14:19:26

Các ngày vía Phật Thích Ca trong năm

Kiến thức 23/01/2024 11:20:06

Các ngày vía Phật Thích Ca trong năm

Kiến thức 23-01-2024 11:20:06

Ngày vía Phật Thích Ca là dịp trang trọng và thiêng liêng, mang ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với cộng đồng Phật tử mà còn với những người có đức tin vào Phật.
154 lượt xem 0 Bình luận