Top 10+ hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng cực đẹp làm hình nền điện thoại

22-08-2023 08:28:56

Đức Phật Phổ Hiền Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát trong Phật Đại Thừa, Ngài đại diện cho sự bình đẳng trí tuệ, đại biểu cho định, lý, hạnh, nắm giữ định đức, lý đức, hạnh đức của Phật.

Phổ Hiền Bồ Tát là một trong bốn vị tứ đại Bồ tát của Phật giáo (Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền). Trong đó, Đức Phật Phổ Hiền và Văn Thù là hai vị thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà, hai tay chắp lại đầy uy nghiêm. Ngài tượng trưng cho Lý, Định, Hành hầu bên phải Đức Phật Như Lai. Voi trắng của Ngài tượng trưng cho trí thông minh có thể vượt lên khó khăn, 6 chiếc ngà tượng trưng sự chiến thắng sáu căn.

Tượng phật Phổ Hiền Bồ Tát được thấy với diện mạo tôn nghiêm và phúc hậu với nhiều trang sức, tay cầm hoa sen, cưỡi voi trắng có sáu ngà.. Hình ảnh của Ngài mang tới sự từ bi, cứu khổ phò nguy, giúp chúng sinh tránh xa cạm bẫy, gặp nhiều thuận lợi về đường tài lộc, công danh.

52 lượt thích 0 bình luận

Trả lời