Hơn 500 em nhỏ về chùa học hạnh từ bi trong khóa tu ở Hà Nội

Khóa tu mùa hè 10/05/2023 08:36:58

Hành trình 8 ngày "Theo dấu chân Phật" tại chùa Phật Tích

Khóa tu mùa hè 10/05/2023 08:29:31

300 bạn trẻ về chùa tham gia khóa tu "Theo dấu chân Phật"

Khóa tu mùa hè 10/05/2023 07:10:37

Khóa tu mùa hè "Ươm mầm tuệ giác" ở thành phố ngàn hoa

Sự kiện 10/05/2023 04:50:28