Bài Sám Phật Đản cho Phật Tử

06/04/2024 09:21:25 3178 lượt xem

Lễ Phật Đản là dịp đặc biệt và thiêng liêng đối với mỗi Phật tử. Qua việc tụng bài Sám Khánh Đản và suy ngẫm, chúng ta cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của lời dạy của Đức Phật và nhìn lại quãng đường tu tập của mình.

Bài Sám Khánh Đản số 

Ðệ tử hôm nay,

Gặp ngày Khánh đản,

Một dạ vui mừng,

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam thế,

Ðiều Ngự Như Lai,

Cùng Thánh, Hiền, Tăng.

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh.

Bởi thiếu nhơn lành,

Thảy đều sa đọa;

Tham sân chấp ngã,

Quên hẳn đường về,

Tình ái si mê,

Tù trong lục đạo,

Trăm dây phiền não,

Nghiệp báo không cùng,

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân,

Dủ lòng lân mẫn,

Không nỡ sinh linh thiếu phước,

Nặng kiếp luân hồi,

Ðêm dài tăm tối,

Ðuốc tuệ rạng soi.

Nguyện cứu muôn loài,

Pháp dùng phương tiện.

Ta bà thị hiện.

Thích chủng thọ sinh.

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.

Ba mươi hai tướng tốt,

Vừa mười chín tuổi xuân,

Lòng từ ái cực thuần,

Chí xuất trần quá mạnh.

Bài Sám Phật Đản cho Phật Tử

Ngai vàng quyết tránh,

Tìm lối xuất gia,

Sáu năm khổ hạnh rừng già,

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa.

Chứng thành đạo quả,

Hàng phục ma binh,

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.

Chúng con nguyền,

Dứt bỏ dục tình ngoan cố,

Học đòi đức tánh quang minh.

Cúi xin Phật Tổ giám thành,Từ bi gia hộ.

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Chóng thành đạo cả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(30 lần)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(3 lần)

Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)

Nam mô Ðạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Bài Sám Phật Đản cho Phật Tử (2)

2 lượt thích 0 bình luận

Trả lời

Tin liên quan

Đại lễ Phật đản 2024: Tham gia minigame “Giải mã thông điệp Phật đản” – Nhận quà bình an

Sự kiện 13/05/2024 10:27:26

Cách tắm tượng Phật đản sinh dành cho Phật Tử

Sự kiện 06/04/2024 09:01:46

Cách tắm tượng Phật đản sinh dành cho Phật Tử

Sự kiện 06-04-2024 09:01:46

Trong lễ Phật đản, nghi lễ tắm Phật luôn là phần kéo dài nhất và là điểm thu hút nhiều người tham dự. Với những người Phật tử, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội thiện duyên được dâng nước tắm Phật.
2424 lượt xem 0 Bình luận

Phật nói gì khi chào đời? Ý nghĩa câu nói này

Sự kiện 06/04/2024 08:47:03

Phật nói gì khi chào đời? Ý nghĩa câu nói này

Sự kiện 06-04-2024 08:47:03

Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh sự kiện Đức Phật chào đời. Sự kiện này đặc biệt kỳ diệu và đã trở thành đề tài của nhiều câu chuyện và truyền thuyết từ xa xưa đến ngày nay.
12361 lượt xem 0 Bình luận

Phật đản Vesak 2025 diễn ra ở đâu? Thời gian nào?

Sự kiện 04/04/2024 15:31:27

Ý nghĩa 7 bước chân hoa sen khi Phật Đản Sinh

Sự kiện 04/04/2024 15:23:59

Ý nghĩa 7 bước chân hoa sen khi Phật Đản Sinh

Sự kiện 04-04-2024 15:23:59

Đức Phật đản sinh là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Phật giáo. Khi Ngài chào đời, Đức Phật đã đi 7 bước chân hoa sen, mỗi bước mang theo những ý nghĩa lớn lao và cao thượng.
2339 lượt xem 0 Bình luận