10 Bài văn khấn đi chùa ngắn gọn cầu bình an chuẩn 2024

15/09/2023 08:47:29 9308 lượt xem

Đi chùa nhân ngày Rằm, mùng 1 hay đầu năm, cuối năm đều là những phong tục của người Việt từ xưa đến nay với mong muốn cầu may mắn, bình an, thuận lợi cho gia đình, người thân, bạn bè. Tuy nhiên, không phải ai đi chùa cũng biết đến bài văn khấn. Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

10 bài khấn đi chùa ngắn gọn

Văn khấn lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…….. tháng…….. năm….

Tín chủ con là …………………

Ngụ tại………………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa …….. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Bài văn khấn đi chùa (3)

Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………………………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

 • Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.
 • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
 • Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
 • Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 • Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Xem thêm: Nên đi chùa vào thời gian nào, giờ nào trong ngày tốt nhất?

Bài văn khấn đi chùa (4)

Bài khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng

“Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm

Hay dù chỉ thấy bức chân dung,

Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,

Thoát mọi hung tai, được cát tường”.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …

Ngụ tại ….

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! (3 lần, 3 lạy)

Xem thêm: Lần đầu đi chùa nên làm gì? 6 nguyên tắc bạn cần biết

Bài văn khấn đi chùa (5)

Văn khấn đi chùa ban Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương.

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm….

Tín chủ con là: ……………………………

Ngụ tại:…………………………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen báu.

Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh.

Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, thần linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Tâm nguyện lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Bài văn khấn đi chùa (6)

Bài văn khấn ban Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………………………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Xem thêm: Đi chùa nên mua hoa gì? Những loại hoa nên và không nên cúng Phật

Bài văn khấn đi chùa (7)

Văn khấn ban Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………………………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Bài văn khấn đi chùa (8)

Văn khấn đi chùa mong thi cử đỗ đạt

Con Nam Mô A Di Đà Phật!
Con Nam Mô A Di Đà Phật! 
Con Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, 
Kính nguyện Phật Thánh chứng tâm thiện thần bảo hộ.​
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
Tên con là ….
Hữu duyên hữu ngộ Thánh độ chỉ đường, mà hôm nay nhằm ngày…. tháng ……..năm …., đệ tử được đem thân về hầu đê đầu bái yết cửa …….. linh từ. Con xin kêu thay cho… (kêu thay cho ai thì nêu đầy đủ họ tên, phòng thi, số báo danh) được đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới.
Con nguyện noi gương sáng đức Thánh để tỏ rạng trí tâm chuyên cần sự học. Hữu sự con nguyện ngài khuông phù gia hộ – bật độ phù trì để con thi cử đỗ đạt qua kỳ thi là:​
Kỳ thi… (kỳ thi gì thì khấn lên),
Nguyện xin ngài bồi hơi tiếp sức, gia lực hộ trì cho con Long Vân đạt hội, thẳng lối đường mây, công danh thỏa nguyện. Con chẳng dám quên công ân trời bể nhà ngài.​
Con là người trần mắt thịt, con ăn chưa sạch, bạch chưa thông còn nhiều lầm lỗi xin gia tiên nội ngoài và bà cô ông mãnh xá ú xá mế, xá lầm lỗi cho con, mở được cho con lội, mở lối cho con đi. Độ cho con được tâm cầu sở nguyện, như ý sở cầu, kỳ thi đỗ đạt như ý muốn.
Con Nam Mô A Di Đà Phật!
Con Nam Mô A Di Đà Phật!
Con Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Bài văn khấn đi chùa (9)

Văn khấn đi chùa cầu con

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

(Sau đó lạy 3 lạy).

Con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật; con lạy chư Phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Bà Quan Âm, Đức Thánh Hiền, Đức Chúa Ông cùng hằng hà sa số các chư phật. 

Đệ tử con là: (Họ và Tên),  Tuổi: (Tuổi âm lịch, ví dụ: Kỷ Mão)

Cùng chồng/vợ là: (Họ và tên)Tuổi: (Tuổi âm lịch)

Ngụ tại: (Địa chỉ gia đình vợ chồng ở). 

Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt,bầu trời cao vút tỏa sáng phúc lành. Vợ chồng con thành tâm thiết lễ kính lạy các chư Phật, giáng trần soi xét cho chúng con được sám hối về  tất cả những tội lỗi mà chúng con đã gây ra trong kiếp trước và kiếp này; chúng con xin được khất trả nghiệp chướng vào kiếp sau. Nếu có các vong linh nào đó theo chúng con, thì xin các vong linh tha cho tội lỗi chúng con và xin Thần Phật giúp cho các vong linh đó siêu thoát; xin ông tơ bà nguyệt tha tội, nếu chúng con cưới xin phạm vào giờ sát.

Chúng con là người trần tục, việc trần chưa tường, việc âm chưa tỏ. Thân sinh nơi trần tục, mệnh bởi cung trời, cầu xin Thần Phật đức độ cao dày, hạ trần giáng thế giải tai, trừ ách cho con điều thiện, cho con hạnh phúc, cho chúng con có con trai/con gái để trên gánh việc phật, thánh dưới gánh việc trần gian; để chúng con trọn vẹn hiếu sinh, hạnh phúc gia đình trong ấm ngoài êm.  

Chúng con nguyện làm nhiều điều thiện để được âm dương báo đáp, cây trái thêm hoa. Trước án đài, chúng con xin Thần Phật được giải trừ vận hạn, tiêu trừ tai ách đã làm muộn đường con cái của chúng con.

Con xin cảm tạ soi xét của các đáng bề trên.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

(Sau đó lạy 3 lạy).

Bài văn khấn đi chùa (10)

Văn khấn đi chùa sám hối

Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (1 lạy)

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước

Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ (1 lạy)

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối.

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

Bài văn khấn đi chùa (11)

Văn khấn đi chùa cầu sức khoẻ

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy Đức Phật, Đức Bồ Tát và các vị thần linh. Con tên là….Địa chỉ… Con đến đây thành tâm cầu xin sự sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người.

Con xin Đức Phật, Đức Bồ Tát và các vị thần linh ban cho chúng con một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Con xin Ngài giúp chúng con tránh xa mọi bệnh tật và tai ương.

Con xin Đức Phật, Đức Bồ Tát và các vị thần linh cho chúng con biết cách bảo vệ sức khỏe của mình và của mọi người.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài văn khấn đi chùa (12)

Xem video: Đi chùa như thế nào cho đúng?

Sắm lễ khi đi chùa

Việc chuẩn bị đồ lễ cúng khi đi chùa là do tuỳ tâm của mỗi người. Đồ lễ cúng không bắt buộc phải to lớn và nhiều, sang hay mọn. Nhưng theo từng ban sẽ có lễ khác nhau:

 • Ban Phật, Bồ Tát và Thánh Mẫu là: Trà, quả, bánh kẹo, chè, oản, trầu cau, nước lọc, hương,…
 • Ban Đức Ông gồm: Chè, xôi gấc, rượu, thịt, giò, tiền vàng, hoa quả, thuốc, rượu,…
 • Ban thờ cô câu: Oản, gương, lược, hoa, quả, đồ chơi, hương,… Các lễ vật ở ban này cần phải cầu kỳ, đẹp.
 • Ban Thành Hoàng, Thư điền: Nên sử dụng đồ chay.

Bài văn khấn đi chùa

Thứ tự hành lễ khi khấn lễ chùa

Thứ tự hành lễ khi đến chùa như sau:

 • Bước 1: Đầu tiên hãy đặt lễ vật và thắp hương tại ban thờ Đức Ông. 
 • Bước 2: Khi đã đặt lễ ở ban Đức Ông xong thì lên hương án của chính điện rồi đặt lễ, thắp nhang thỉnh 3 hồi chuông thì bắt đầu lễ chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Bước 3: Khi đặt lễ chính điện xong hãy đi thắp hương các ban thờ khác của nhà bái đường. Lưu ý, khi thắp hương đều có 3 lễ hoặc 5 lễ. Tại chùa có điện thờ Mẫu và Tứ Phủ thì đến đó để đặt lễ rồi dâng hương, đọc bài văn khấn, cầu theo ý nguyện. 
 • Bước 4: Lễ nhà thờ Tổ tức nhà thời Hậu.
 • Bước 5: Cuối buổi lễ, khi đã lễ tạ để hạ lễ thì hãy đến phòng tiếp khách hỏi thăm các vị sư Tăng trụ trì trong chùa. 

Bài văn khấn đi chùa (2)

Xem thêm: 17 điều cấm kỵ khi đi chùa mà 80% không ai biết

Lưu ý khi khấn tại chùa

Dưới đây là một số lưu ý khi khấn tại chùa:
 • Trang phục cần kín đáo, trang nghiêm: Bạn cần thể hiện lòng tôn kính trước thần Phật, không nên sử dụng những trang phục hở hang, phản cảm đi vào chùa.
 • Không nên nói chuyện gây ảnh hưởng đến người khác: Chùa là nơi yên bình, linh thiêng vì vậy không được phép nói to tiếng, cãi nhau, chửi bậy mà ảnh hưởng tới người khác.
 • Không ăn uống, hút thuốc rồi vứt rác bừa bãi trong chùa: Không được tổ chức ăn uống bừa bãi, hút thuốc trong chùa, đây là hành động bất kính.
 • Không được uống rượu, mang chất cấm vào chùa: Chùa là nơi thanh tịnh, những việc ô uế trong chùa là thể hiện lòng bất kính.

Bài văn khấn đi chùa (13)

Các bước cần chuẩn bị trước khi đi chùa

Hành động đi chùa từ lâu đã là văn hoá, thói quen của dân tộc Việt. Khi đi chùa thường cầu nguyện cho gia đình, người thân được bình an hạnh phúc. Dưới đây là các bước bạn cần chuẩn bị trước khi đi:

 • Tìm hiểu sơ qua về chùa: Tìm hiểu ngôi chùa ở đây mở lúc mấy giờ, các khu vực thờ cúng, nên đi khi nào, cúng đồ gì,…
 • Chuẩn bị lễ vật đúng với các ban bệ
 • Trang phục cần lịch sự, kín đáo
 • Xem thời tiết và lên kế hoạch tốt
 • Đi chùa với tâm thành kính, cầu mong điều tốt đẹp cho người thân, gia đình.

Bài văn khấn đi chùa (15)

Cách khấn vái khi đi chùa

Dưới đây là hướng dẫn cách đọc bài cúng đi chùa trọn vẹn công đức:

Chuẩn bị văn khấn

Khi đi cầu nguyện, bạn hãy chuẩn bị bài văn khấn mình mong muốn. Bạn có thể học thuộc hoặc mang đi khấn trực tiếp.

Cần tìm hiểu rõ về chùa

Việc cầu nguyện cần hiểu được mỗi ban bệ, từ đó việc thành kính được nâng cao.

Bài văn khấn đi chùa (16)

Thắp hương 

Bạn cần sử dụng hương, nên sử dụng số lẻ để thắp để tỏ lòng thành kính

Đọc văn khấn 

Sau khi thắp hương xong, bạn hãy đọc một cách thành kính, nghiêm túc. Không được đọc quá nhanh hay cẩu thả. Sau khi đọc xong cần cúi lạy ba lần trước bàn thờ.

Cách hạ lễ sau khi khấn tại chùa

Thông thường đợi 1 tuần nhang hay nửa tuần nhang thì mới bắt đầu hạ lễ. Khi đó, bạn có thể vái mỗi ban 3 cái rồi cắm thêm nhang nữa. Tiếp theo là hạ sớ và tiền vàng đã cúng đi hoá, cần đốt sớ trước khi đốt mã. Sau khi đốt xong thì hạ lễ từ ban ngoài cùng rồi mới tới ban chính. Cần phải lưu ý là ban thờ cô, cậu thì gương và lược,.. có thể sẽ để nguyên trên bàn thờ hay gom vào nơi để chung chứ không mang về.

Bài văn khấn đi chùa (17)

Thời điểm đi chùa hợp lý

Bạn có thể đi vào bất cứ lúc nào trong ngày, miễn là bạn có lòng thành kính luôn hướng về Thần, Phật và gia đình, mọi người. Thời điểm tốt nhất khi đi là:

 • Đi vào sáng sớm và buổi chiều: Khi đó thời tiết rất hợp lý, khi đó cơ thể cảm thấy thư thái hơn
 • Buổi tối: Thời gian này cũng thích hợp để đi, tuy nhiên bạn cần lựa chọn thời gian đừng quá muộn. Vì buổi tối cũng là lúc Tăng Ni nghỉ ngơi và dọn dẹp chùa.
 • Ngày rằm và mùng 1: Đây là thời điểm thích hợp để đi chùa với đầu tháng cầu nguyện giúp bạn tin tưởng vào tháng mới tốt hơn.

Bài văn khấn đi chùa (18)

Đi khấn lễ tại chùa nên làm gì?

Đi chùa nên cầu gì?

Lễ Phật tại các chùa, sư thầy đều dạy, tới chùa lễ chú trọng sám hối, ăn năn trước những lỗi lầm và cầu xin cơ hội sửa chữa, hoàn trả sai trái và có cơ hội làm việc thiện lành giúp đời. 

Tốt nhất mọi người đi lễ chùa nên cầu nguyện quốc thái dân an, cầu sức khỏe, an lạc, tâm hồn luôn sáng và thiện lành, khởi tâm cầu đạo, giác ngộ và kính tín Phật pháp. 

Sau đó hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ, cho người thân, người khuất và chúng sinh siêu thoát.

Đó là những ước vọng chính đáng thể hiện qua các bài văn khấn khi đi lễ chùa. 

Đi lễ chùa không nên cầu gì?

Đi chùa không nên cầu tiền bạc, danh vọng, vật chất như trúng số, cầu thăng quan tiến chức,…Vì Phật không ban vật chất, tiền bạc, Phật, thánh thần không ban phúc cho ai cũng không gieo họa cho ai. Tất cả là tâm thành và theo luật nhân quả. Ai gieo quả tốt sẽ gặt trái ngọt, ai gieo quả xấu thì gặt trái đắng. 

Trên đây là nội dung 10 bài văn khấn đi chùa ngắn gọn cầu bình an mà Truyền hình Bchannel – BTV9 An Viên cung cấp để quý vị và các bạn tham khảo. Mời các bạn đón đọc thêm nhiều thông tin đặc biệt khác trên Website bchannel.vn.

234 lượt thích 0 bình luận

Trả lời

Tin liên quan

Tình cảm thầy trò theo góc độ Phật giáo

Ứng dụng 31/05/2024 10:35:09

Tình cảm thầy trò theo góc độ Phật giáo

Ứng dụng 31-05-2024 10:35:09

Giáo dục trong Phật giáo nhằm hướng dẫn và rèn luyện con người đạt tới sự hoàn thiện về đạo đức, thiền định và trí tuệ. Vậy, quan điểm về mối quan hệ thầy trò trong Phật giáo ra sao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
1649 lượt xem 0 Bình luận

Con có đang hạnh phúc không?

Ứng dụng 02/05/2024 16:12:27

Con có đang hạnh phúc không?

Ứng dụng 02-05-2024 16:12:27

Thường khi được hỏi về điều khiến bậc phụ huynh cảm thấy tự hào nhất về con cái, họ sẽ trả lời ngay là "Con tôi rất ngoan, con tôi thành đạt". Tuy nhiên, chúng ta quên rằng con trẻ cần được nuôi dưỡng không chỉ về thành tựu mà còn về cảm xúc và tâm lý bên trong. Liệu rằng con có đang hạnh phúc không?
2903 lượt xem 0 Bình luận

Con đường đến với Phật giáo bắt đầu từ đâu?

Ứng dụng 24/04/2024 08:43:56

Con đường đến với Phật giáo bắt đầu từ đâu?

Ứng dụng 24-04-2024 08:43:56

Đức Phật là đấng giác ngộ, là người đã truyền dạy lại từng bước để con người và muôn loài chúng sinh đến với con đường giác ngộ. Giáo lý là những lời Phật dạy để tu tập về những quy luật tự những chân lý, những lẽ thật,...
19479 lượt xem 0 Bình luận

Sứ mệnh Hoằng pháp trong thời đại ngày nay

Ứng dụng 12/04/2024 17:09:48

Tâm bình an là cội nguồn của hạnh phúc – Hòa thượng Viên Minh

Ứng dụng 02/04/2024 15:41:52