Thông báo livestream sự kiện 765 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh

Đặc biệt 19/12/2023 15:13:57

Trang nghiêm khánh thành chùa tháp Phúc Sơn (Bắc Giang)

Đặc biệt 18/12/2023 11:29:29

Tái hiện lịch sử 2000 năm chùa Yên Phú bằng âm nhạc

Đặc biệt 17/12/2023 20:35:42

Chùa Yên Phú trang nghiêm cử hành Lễ cung rước Đức Thánh Mẫu - Sư bà Phương Dung

Đặc biệt 17/12/2023 15:31:25

Linh thiêng Lễ an vị tượng Phật ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Bắc Giang

Đặc biệt 15/12/2023 22:25:40

Cận cảnh Bảo tháp Phúc Sơn rực sáng chờ thời khắc linh thiêng

Đặc biệt 15/12/2023 20:20:35

Gấp rút chuẩn bị Lễ khai quang an vị Tôn tượng Phật ngọc Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đặc biệt 15/12/2023 18:52:16

Hòa thượng Thích Thọ Lạc: 30 năm trụ trì và trùng hưng chùa Yên Phú

Đặc biệt 15/12/2023 11:11:03

Chùa Yên Phú - Ngôi cổ tự 2000 năm linh thiêng

Đặc biệt 15/12/2023 08:33:31

Sư bà Phương Dung - nhà tu hành gắn đạo với đời

Đặc biệt 14/12/2023 11:06:28